Viktigheten av støpeformer

2023-03-22

Kontrollen av overflatetemperaturen til støpeformer er svært viktig for å produsere støpegods av høy kvalitet. Ujevne eller uhensiktsmessige støpeformtemperaturer kan også føre til dimensjonell ustabilitet av støpegodset, noe som resulterer i deformasjon av det utstøpte støpegodset under produksjon, noe som resulterer i defekter som termisk trykk, formklebing, overflatefordypninger, indre krympehulrom og varme bobler. Når støpetemperaturforskjellene er store, har de ulik grad av innvirkning på variabler i produksjonssyklusen, som fylletid, kjøletid og sprøytetid.