Metode for frigjøring av mugg

2021-09-26

1. Legg til tilsetningsstoffer;
Blanding av tilsetningsstoffer som oljeholdige hydrokarboner eller vann i det sintrede pulveret vil dekomponere under sintring og deretter unnslippe langs åpningen i formveggen. Dette er gunstig for å få en komplett sintret del og øke levetiden til formen.
2. Varm avforming;
Ved fremstilling av ringformede deler er det vanskelig å fjerne formen på grunn av krymping under avkjøling. Når sintringen er ferdig, når det sintrede produktet ennå ikke er avkjølt, tas formingsstangen ut mens den er varm, og dysen skyves opp, og det sintrede produktet kan tas ut. Siden denne prosessen utføres fullstendig i varm tilstand, er det mer praktisk å fjerne formen, og det er også praktisk å omforme arbeidsstykket, og presseanordningen kan også miniatyriseres.
3. Høyfrekvent oppvarming mold;

Hvis en høyfrekvent varmespiral er installert rundt formen for å opprettholde temperaturen på 200 til 500 grader Celsius, slik at formen vil generere termisk ekspansjon, vil den være lett å fjerne fra formen.